Regler & instruktioner

Klicka här för att ladda hem vikbar A4-folder OBS sidnumrering inställd för dubbelsidig utskrift (nytt fönster) >>

Klicka här för att ladda ned som stående A4- pdf (nytt fönster) >>

Utrustning

Ett vanligt krocketset, eller minimum:

krocketset krocket croquet

– 8 st portar
– 1 st mittpinne
– 4 st klubbor
– 4 st klot

För enkel avståndsmätning rekommenderas även en lina på 6 meter men det är ingen nödvändighet om spelarna godkänner ögonmåttsmätning och stegning som bedömningsmetod.

Spelplan

Krocket Holmögadd Spelplan Regler Croquet

Spelplanen väljs med omsorg och bör vara en gräsmatta av det välskötta slaget för att förutsättningarna ska vara så rättvisa som möjligt. Så här riggar du upp den:

– Börja med att slå ned en mittpinne

– Stega därefter ut 2 meter och 6 meter ut från mittpinnen och sätt upp de 8st portarna enligt nedanstående bild. Om du har ett måttband så är det naturligtvis att föredra.

Notera att de 4 portarna på 6-meterscirkeln endast är till för att markera spelplanens begränsning och i övrigt inte fyller någon funktion. Vidare i spelreglerna refereras därför endast till de 4 portar som är placerade på 2-meterscirkeln.

Antal spelare

3-4st spelare, spelarökning från tre till fyra spelare ger en exponentiell tillväxt av dynamik och taktik. Går även att spela i lagform, då man turas om att slå vartannat slag inom laget. Spelreglerna gäller för ett parti med 4 spelare, men är enkla att modifiera om man endast är 3 spelare.

Poängberäkning

Precis som i alla andra gentlemannasporter så räknar man i Holmögadd antal vunna frames. Ett vunnet frame ger 1 poäng.

Spelets varaktighet

spelets längd krocket croquet

 
Man bestämmer på förhand vilken distans man vill spela. Medeldistansholmögadd är den vanligast förekommande formen då den spelare som först når upp i 3 poäng har vunnit. På sprint-, lång- och ultralångdistans gäller först till 1 poäng, 5 poäng respektive 7 poäng.

 

Uppställning inför första utslaget

Varje frame börjar med att alla spelare väljer varsin zon (se spelplansritningen) och ställer sig i en cirkel i mitten av spelplanen. Varje spelare ska ha rumpkontakt med de två närmaste motståndarna i cirkeln. Fötterna på varje spelare ska peka mot ändportarna i den zon de valt. Dvs tåspetsarna på spelarna ska ha en differens på 90 grader vid utslaget och dessa ska peka ut från mitten. Varje spelare placerar sitt klot framför sig.

Första utslaget

Det första utslaget i matchen (dvs frame nr 1) sker med uppräkning (1-2-3, med utslag på ”3” i sammstämmig klonk) från den högst rankade spelaren i sällskapet. I frame nr 2 och uppåt så är det segraren i det tidigare framet som räknar upp.

Krocket Regler Holmögadd Utslag Croquet

Reglerna för utslag är enkla. Det gäller att slå sitt klot så att det stannar utanför den inre 2-meterscirkeln men innanför den yttre 6-meterscirkeln. Detta måste göras utan att man slår igenom någon av portarna. Det är valfritt vilken zon man väljer att slå ut i. Man kan med andra ord välja att vara aggressiv och slå ut snett mot en annan spelares zon-vinkel eller bara välja att slå rakt ut i sin egen zon-vinkel

Om någon av spelarna inte slår ut enligt reglerna, dvs 1) inte lyckas ta sig utanför 2-meterscirkeln, 2) slår out of bounds, eller 3) slår igenom en av portarna, så tilldelas vederbörande spelare en utslagsvarning. Utslaget går då om för samtliga spelare till alla spelare lyckas med utslaget samtidigt. Om en spelare får två utslagsvarningar så innebär det ett minuspoäng,vilket är en hård bestraffning. Observera att utslagsvarningarna inte sparas till nästa frame, dvs alla spelares utslagsvarningar nollställs vid varje påbörjat frame.

Turordning

 

krocket regler croquet

Efter att alla spelare lyckats med utslaget (vid ett och samma tillfälle) så är det dags att bestämma spelarnas turordning. Detta görs genom en gemensam sten-sax-påse-omgång. Spelarna står kvar i samma position som för utslaget, rygg mot rygg, i mitten utav spelplanen. Även här räknar den person med högst ranking upp (1-2-3 med val av sten, sax eller påse på ”3”). I kommande frame gäller att segraren i föregående frame räknar upp. Notera att det kan krävas ganska många sten-sax-påse-klunsningar för att kunna fastställa spelarnas turordning. Exempel:

   • Om både sten, sax och påse visas samtidigt händer ingenting. Samtliga spelare klunsar igen.
   • Om det visas 1 st sten och 3 st saxar så har spelaren med stenen säkrat förstaplatsen. Övriga spelare klunsar igen för att göra upp om platserna 2-3-4.
   • Om det visas 2 st saxar och 2 st påsar så kör saxarna en separat klunsning om platserna 1-2 medan påsarna kör en separat klunsning om platserna 3-4.

Då turordningen är fastställd kan man för enkelhetens skull notera denna på ett papper om det skulle bli några tveksamheter under spelets gång.

Spelets gång efter utslag:

Varje spelare har samma uppdrag för att försöka vinna framet:
Uppdrag nr 1: Att genom eget slag träffa alla motspelare en gång med sitt klot mot deras klot.
och därefter
Uppdrag nr 2: Gå igenom de fyra portarna från valfritt håll med egna slag
och därefter
Uppdrag nr 3: Träffa mittpinnen med sitt eget klot

Den första spelare som är klar med dessa uppdrag i ovan angiven ordning har vunnit framet och kan därmed inkassera ett poäng.

Varje spelare har i grunden ett slag per slagserie att förbruka. ”Genomgång av port” och ”träff av motspelares klot” kan ge extra slag inom pågående slagserie, mer om detta kan du läsa om nedan. Då en spelare inte har några slag kvar att utnyttja går turen vidare till nästa spelare.

Genomgång av port:

Om du med eget slag går igenom en av de fyra zoncirkelportarna fullständigt, dvs hela ditt klot är igenom porten med betraktningsvinkel rakt uppifrån så erhåller du ett extra slag. Du får ett extra slag oavsett från vilket håll du går igenom porten.

Viktigt att notera:

 • Du kan inte få mer än ett extraslag på samma port under en slagserie. Dvs du kan maximalt få 4 extraslag under en och samma slagserie, genom att enbart passera portar.
 • Extraslag för passerade portar får du som vanligt, oavsett om du för tillfället utför uppdrag nr 1, 2 eller 3.
 • När du har slutfört uppdrag nr 1 (träffa motspelarnas klot) behöver du gå igenom alla de 4 portarna för att lyckas med uppdrag nr 2, även om du tidigare under uppdrag nr 1 skulle ha passerat någon av portarna.

Träff av motspelares klot:

Då du träffat en motspelares klot kan du välja mellan två saker:

 • Krokera knock krocket croquetAntingen får du ett extra slag och får fortsätta din slagserie från där ditt klot ligger.
 • Eller så får du välja att knocka iväg din motspelares klot.
  Knocken går till på samma sätt som i vanlig krocket, dvs:
  1) Du flyttar och placerar din motståndares klot i direkt kontakt med ditt eget klot.
  2) Du sätter foten på ditt eget klot och slår till det så att motståndarens klot knockas iväg

Viktigt är också att notera att du inte kan få mer än ett extraslag på samma klot under en och samma slagserie. Dvs, du kan maximalt få tre extra slag på varje slagserie, genom att enbart träffa andra spelares klot.

Slagteknik – grundregler:

Det enbart tillåtet att använda kortsidan på klubbhuvudet vid slag.

Om en spelare av misstag vidrör annan spelares klot med sin klubba, så innebär det att turen går vidare.

Out of bounds

Om du med eget slag eller annan motspelares knock hamnar utanför spelplanen så räknas ditt klot som i out of bounds. Detta medför följande:Krocket croquet regler

 • Du placerar ditt klot en klubblängd in i banan, mätt från den punkt där ditt spelklot lämnade planen.
 • Du står över ditt kommande slag. Hela ditt klot måste vara utanför begränsningslinjen för att ditt klot ska räknas som out of bounds.

Om du passerade en port eller träffade en annan spelares klot i det slag du hamnade out of bounds, så räknas inte detta.

Sudden death

För att behålla spänningen i spelet även vid tillfällen då några spelare ryckt åt sig en klar ledning i framet så finns det en regel som heter Sudden death. Denna innebär att omedelbart då alla spelare är färdiga med uppdrag nr 1 så stryker man uppdrag nr 2. Dvs att när alla spelare träffat varandras klot är det första spelare som träffar mittpinnen som vinner framet. Givetvis så fortsätter man slå efter samma turordning även under pågående sudden death.

Knock av frame-ledare på mittpinnen

Detta är en regel för att spelare som har halkat efter i framet ska ha en chans att sätta käppar i hjulet för den som leder framet. Som ledare i ett frame räknas den eller de spelare som kommit längst i uppdragen, dvs träffat flest klot i uppdrag nr 1 eller passerat flest portar i uppdrag nr 2. Flera spelare kan vara i delad ledning.

Om man träffar klotet tillhörande den spelare som leder framet så har man möjlighet att försöka knocka ledaren på mittpinnen. Om man lyckas med detta så börjar framet om från start utan att någon poäng delas ut. Nytt utslag sker och ny turordning bestäms. Om man inte lyckas så fortsätter spelet som vanligt.

Detta innebär att den som leder ett frame hela tiden behöver ha uppsikt så att han inte lägger sig på ett nära avstånd till mittpinnen. För i sådana fall riskerar han att bli träffad och knockad på pinnen.

Varningssystem och minuspoäng

krocket domare croquet

Som nämnts tidigare i reglerna ovan så kan man få minuspoäng om man missköter sig:
Om man med eget slag slår sitt eget klot på mittpinnen innan man kommit fram till uppdrag nr 3 (1 minuspoäng)
Om man blir tilldelad två utslagsvarningar i samma frame (1 minuspoäng)
Om man blir tilldelad två uppförandevarningar under hela matchen, se valfria uppföranderegler nedan (1 minuspoäng)

Notera att en spelare som drar på sig fler minuspoäng än pluspoäng för vunna frames kan ha en totalpoäng i matchen som är mindre än noll.

———————————————————————————————————————————————-

Uppföranderegler (valfria regler som rekommenderas för både publik och spelares trevnad)

Eftersom skaparna av detta spelet är väldigt förtjusta i engelska gentlemannasporters sätt att uppträda mot sina medspelare så har  även Holmögadd blivit influerat av en del gentlemannakodex. För att Holmögadd ska åtnjutas  i sin fulla potential så krävs det att spelarna är väl insatta i vad detta gentlemannakodex innebär:gentlemen krocket

– Man väsnas inte och kommenterar inte(något uppstudsigt) under pågående spelares speltur.

– Man markerar med tre stycken distinkta slag i backen om man tycker att någon spelare gjort ett bra slag. (För tre stycken slag i backen av ironisk anledning tilldelas vederbörande spelare en uppförandevarning)

– Man applåderar en spelare som gjort en utomordentligt fin slagserie. Applåder är ingenting man som motståndare strösslar med för att vara snäll, det ska kännas väldigt hedrande att få en applåd. Observera att man ger applåden efter avslutad slagserie, i pausen då det är nästa spelares tur, detta för att undvika distraherande moment under spelarens slagserie.

– Om man anser sig själv ha haft tur så visar man detta genom att sträcka upp ena handen, i en diskret rörelse.

Gilla oss på facebook!
Krocket regler gilla like